Spring för välgörenhet

Vilken organisation vill du springa för?
/Anmalan/2021/21km/STADSMISSIONEN-GV2021
Alla göteborgare har inte samma förutsättningar i livet. En låg inkomst, trångboddhet eller brist på socialt kontaktnät är några saker som står i vägen för en högre levnadsstandard. Göteborgs Stadsmission möter människor som lever i utsatthet, och genom bla mat, läxhjälp och familjeaktiviteter hjälper vi till att jämna ut de ojämlika förutsättningarna för psykisk och fysisk hälsa. Så bidrar vi till ett mänskligare samhälle för alla.

Detta ingår: startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja.

Spring för Stadsmissionen >>
/Anmalan/2021/21km/UNGCANCER-GV2021
Ung Cancer stöttar alla de unga vuxna som tvingas leva med eller nära cancer. Ung Cancer består av tusentals medlemmar mellan 16 och 30 år och är en ideell, fristående organisation som är politiskt och religiöst obunden.

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja, samt gympapåse och vattenflaska framtagen med ICANIWILL.

Spring för Ung Cancer >>
/Anmalan/2021/21km/WATERAID-GV2021
WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja.

Spring för WaterAid >>
/Anmalan/2021/21km/AGRENSKA-GV2021
Spring för Ågrenska och du springer för ett syskon som har en bror eller syster med en sällsynt diagnos eller funktionsnedsättning.

Som syster eller bror till ett barn med en funktionsnedsättning hamnar man av naturliga skäl lätt i skymundan. Föräldrarna känner ofta att de inte räcker till i den utsträckning de skulle vilja. Varje år arrangerar därför Ågrenska ett syskonläger där syskonen får känna gemenskap och en möjlighet till att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Här står syskonen i centrum och de får verktyg för att bättre förstå och handskas med sin situation. Ågrenska är en icke-vinstdrivande organisation

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad) och funktionströja.

Spring för Ågrenska >>
/Anmalan/2021/21km/NSG-GV2021
A Non Smoking Generation är en fristående ideell organisation som sedan 1979 arbetar för alla barns rätt att förbli tobaksfria. Vi inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv.

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad), funktionströja, gymbag och löpning med ambassadören Martin Melin.

Spring för A Non Smoking Generation >>
/Anmalan/2021/21km/HLF-GV2021
Spring för Hjärt-Lungfonden så stödjer du forskningen som ger mer tid att leva.

Hjärt-kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken, och bara i Sverige är 2 miljoner människor drabbade. Nästan lika många lever med någon form av lungsjukdom. Hjärt-Lungfonden arbetar för att fler människor ska få ett längre och friskare liv, genom att samla in och dela ut pengar till hjärt-lungforskning. Allt med visionen om en värld fri från hjärt-lungsjukdom.

Detta ingår: Start i startgrupp 12.

Spring för Hjärt-Lungfonden >>
/Anmalan/2021/21km/LAKUGR-GV2021
Läkare Utan Gränser är en internationell medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där behoven är som störst. Organisationen bildades i Frankrike 1971 och bistår människor i kriser, krig och naturkatastrofer, oavsett etnicitet, religion, politisk åsikt eller annan övertygelse.

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad), funktionströja.

Spring för Läkare utan gränser >>
/Anmalan/2021/21km/RMCDH-GV2021
På Ronald McDonald Hus i Göteborg bor familjer vars barn drabbats av svår sjukdom. Dessa familjer har blivit remitterade till Drottning Silvias Barn- & Ungdomssjukhus för att barnen ska få rätt specialistsjukvård.

Detta ingår: Start i startgrupp 12 (eller tidigare om du är seedad), goodiebag, armband och en funktionströja.

Spring för Ronald McDonald Hus >>
/Anmalan/2021/21km/DIABETESFONDEN-GV2021 Spring för Diabetesfonden >>
/Anmalan/2021/21km/JONTEFOND-GV2021 Spring för Jontefonden >>
/Anmalan/2021/21km/SJORADDNINGEN-GV2021 Spring för Sjöräddningssällskapet >>
/Anmalan/2021/21km/VARLDENSBARN-GV2021 Spring för Världens barn >>